Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

StudentKelner kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van StudentKelner, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan StudentKelner verstrekt. StudentKelner kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw emailadres
– Uw geslacht
– Uw geboortedatum

Waarom StudentKelner gegevens nodig heeft

StudentKelner verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan StudentKelner uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang StudentKelner gegevens bewaart

StudentKelner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

StudentKelner verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studentkelner.nl . StudentKelner zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

StudentKelner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van StudentKelner maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door StudentKelner verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met StudentKelner op via info@studentkelner.nl. studentkelner.nl is een website van StudentKelner. StudentKelner is als volgt te bereiken:

Postadres: Haarboerhorst 9
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69711534
Telefoon: 06-53369994
E-mailadres: info@studentkelner.nl